Chăm Sóc Cây Công Nghiệp, Chăm Sóc Cây Trồng

CHĂM SÓC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÂN BÓN CHO CÂY HỒ TIÊU KTCB (TỪ TRỒNG MỚI ĐẾN NĂM THỨ BA)

Thu hoạch tiêu

Chăm sóc thường xuyên cho cây Hồ Tiêu là công việc phải làm hàng ngày, tùy thời tiết, thời vụ và sinh trưởng của cây trồng mà chúng ta phải vận dụng phù hợp để thực hiện các công việc dưới đây:eakmat

 • Buộc tiêu vào choái: Các đọt non khi mới phát triển nếu có xu thế hướng ra ngoài phải buộc vào choái kịp thời, Tiêu năm đầu tiên phải che nắng vào mùa khô.
 • Cắt bỏ các chồi tiêu lươn, cành vượt để tránh tranh chấp dinh dưỡng,
 • Tỉa bỏ các cành của choái sống mọc ngang xuyên qua tiêu, cắt ngắn các cành quả cà phê vươn quá gần với tiêu.
 • Vệ sinh đồng ruộng thường xuyên bằng cách cắt bỏ và mang ra khỏi vườn đốt các chùm quả bị bệnh, các lá tiêu bị nấm gây hại, các thân chính bị sâu đục thân một cách kịp thời,
 • Phun phòng các hợp chất có gốc đồng (Boocdo) hai lần cho cây vào đầu mùa mưa để phòng bệnh,
 • Không được cắt tỉa cành choái vào cuối mùa mưa và cả mùa khô (tháng 11 đến tháng 4 hàng năm)
 • Làm sạch cỏ quanh khu vực rễ tiêu sinh trưởng để tránh tranh chấp dinh dưỡng, trồng xen các loại cây đậu đỗ hoặc cỏ giữa hàng để bảo vệ lớp đất mặt.ky thuat trong ho tieu
 • Phải tủ gốc dày để giữ ẩm vào mùa khô từ tháng 12 đến hết tháng 4, và tạo thông thoáng trong gốc, tránh đọng nước về mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11.
 • Nếu là trồng xen trong vườn cà phê cần cắt ngắn các cành cà phê quanh tán tiêu để tránh tranh chấp ánh sáng và va chạm nhau khi có gió, cắt tỉa thông thoáng phần gần sát đất của gốc tiêu và các cây cà phê lân cận để tránh quá ẩm thấp về mùa mưa.
 • Tưới nước, nên kết hợp với tưới cà phê trong đó trồng mới khoảng 30 đến 40 lít/cây/lần tưới, cây năm hai và ba khoảng 60 đến 80 lít/cây/lần tưới.

Bón phân cho Hồ Tiêu KTCB:

Hồ Tiêu có hệ rễ phát triển trong tầng đất mặt sâu khoảng 35 đến 40 cm và có xu thế ăn lên theo thời gian, rễ tiêu là dạng “rễ nước” nên chỉ phát triển tốt trong môi trường đất tơi xốp, cấu trúc nhẹ, hàm lượng sét thấp và có lượng mùn cao, pH trong khoảng 5 – 6,5  nên việc bón phân hữu cơ hàng năm và phân khoáng cân đối, vừa đủ là điều bắt buộc để đảm sinh trưởng phát triển, hạn chế sâu bệnh hại, cho năng suất cao và kéo dài tuổi thọ. images

Các lưu ý khi bón phân:

Để đảm bảo cho cây hấp thu tốt và tăng hiệu quả sử dụng phân bón bà con cần lưu ý:

 • Độ ẩm đất khoảng 35 đến 45% tức là không quá khô và cũng không quá ướt, không bón khi trời đang mưa,
 • Không rải trên mặt đất chờ mưa mà phải khơi rãnh quanh tán, dùng cuốc sắc, cuốc dứt điểm, xiên 45 độ phía trong mép tán tạo thành góc bạt tà ly rộng 15 đến 20 cm, sâu 10 đến 15 cm nếu bón phân hóa học, hoặc rộng 25 đến 35, sâu 25 đến 35 cm nếu bón phân hỗn hợp (có phân hữu cơ)  xong rải phân, trộn đều với đất lấp đất, tủ rác dày ít nhất 10 cm tại khu vực rễ hoạt động để giữ ẩm,
 • Khi bón phân hỗn hợp (có phân hữu cơ) nên dùng 2/3 hỗn hợp phân và đất đã trộn lấp xuống hố, 1/3 hỗn hợp này vun vào hố tận gốc choái sau đó phủ toàn bộ bằng một lớp đất mặt dày 3 đến 5 cm.

 Lượng phân sử dụng:

Lượng phân bón cho 1 cây Hồ Tiêu trồng mới và 6 tháng chăm sóc:

 • Nếu sử dụng phân đơn: Đạm, Lân và Kali thì số lượng sẽ như sau:
Tên phân

 

 Tổng cả năm (kg) Chia ra số lần sử dụng qua các tháng

(%)

Tháng 11 4 đến 5 6 đến 7 8 đến 9
Phân hữu cơ (sử dụng khi đảo phân lấp hố) 20 100
Đạm Urê (sử dụng lần đầu sau khi trồng 1 tháng) 0,05 – 0,1 0 50 50
Phân Lân (sử dụng khi đảo phân lấp hố) 0,5 0 100
Phân Kali (sử dụng lần đầu sau khi trồng 1 tháng) 0,05 50 50
Vôi (sử dụng khi đảo phân lấp hố) 0,3 100
Rác tủ gốc 5 – 10 100

xu ly nuoc thai che bien tieu 730x430 1

 • Nếu sử dụng phân hỗn hợp NPK 16 – 16 – 8 hoặc tương đương thì số lượng sẽ như sau:
Tên phân  Tổng cả năm (kg) Chia ra số lần sử dụng qua các tháng

(%)

Tháng 11 4 đến 5 6 đến 7 8 đến 9
Phân hữu cơ (sử dụng khi đảo phân lấp hố) 20 100
Phân NPK 16-16-8 (sử dụng lần đầu sau khi trồng 1 tháng) 0,1 – 0,2 0 50 50
Phân Lân (sử dụng khi đảo phân lấp hố) 0,5 100
Vôi (sử dụng khi đảo phân lấp hố) 0,3 100
Rác tủ gốc 5 – 10 100

Lượng phân bón sử dụng cho 1 cây Hồ Tiêu chăm sóc năm thứ nhất:

 • Nếu sử dụng phân đơn: Đạm, Lân và Kali thì số lượng sẽ như sau:
Tên phân

 

 Tổng cả năm (kg) Chia ra số lần sử dụng qua các tháng

(%)

Tháng 11 4 đến 5 6 đến 7 8 đến 9
Phân hữu cơ 15 100
Đạm Urê  0,1 – 0,2 0 40 30 30
Phân Lân 0,5 0 100
Phân Kali 0,05 – 0,1 40 30 30
Vôi 0
Rác tủ gốc 5 – 10 100

thu hoach

 • Nếu sử dụng phân hỗn hợp NPK 16 – 16 – 8 hoặc tương đương thì số lượng sẽ như sau:
Tên phân  Tổng cả năm (kg) Chia ra số lần sử dụng qua các tháng

(%)

Tháng 11 4 đến 5 6 đến 7 8 đến 9
Phân hữu cơ 15 100
Phân NPK 16-16-8 0,3 – 0,4 0 40 30 30
Phân Lân 0,5 100
Vôi 0
Rác tủ gốc 5 – 10 100

Lượng phân bón sử dụng cho 1 cây Hồ Tiêu chăm sóc năm thứ hai:

 • Nếu sử dụng phân đơn: Đạm, Lân và Kali thì số lượng sẽ như sau:
Tên phân

 

 Tổng cả năm (kg) Chia ra số lần sử dụng qua các tháng

(%)

Tháng 11 4 đến 5 6 đến 7 8 đến 9
Phân hữu cơ 15 100
Đạm Urê  0,2 – 0,3 0 40 30 30
Phân Lân 0,5 0 100
Phân Kali 0,1 – 0,2 40 30 30
Vôi 0,3 100
Rác tủ gốc 5 – 10 100

cay hat tieu

 • Nếu sử dụng phân hỗn hợp NPK 16 – 16 – 8 hoặc tương đương thì số lượng sẽ như sau:
Tên phân  Tổng cả năm (kg) Chia ra số lần sử dụng qua các tháng

(%)

Tháng 11 4 đến 5 6 đến 7 8 đến 9
Phân hữu cơ 15 100
Phân NPK 16-16-8 0,4 – 0,5 0 40 30 30
Phân Lân 0,5 100
Vôi 0,3 100
Rác tủ gốc 5 – 10 100

Lượng phân bón sử dụng cho 1 cây Hồ Tiêu chăm sóc năm thứ ba:

 • Nếu sử dụng phân đơn: Đạm, Lân và Kali thì số lượng sẽ như sau:
Tên phân

 

 Tổng cả năm (kg) Chia ra số lần sử dụng qua các tháng

(%)

Tháng 11 4 đến 5 6 đến 7 8 đến 9
Phân hữu cơ 15 100
Đạm Urê  0,2 – 0,3 0 40 30 30
Phân Lân 0,5 0 100
Phân Kali 0,1 – 0,2 40 30 30
Vôi 0
Rác tủ gốc 10 – 15 100

trong tieu huu co o lam dong

 • Nếu sử dụng phân hỗn hợp NPK 16 – 16 – 8 hoặc tương đương thì số lượng sẽ như sau:
Tên phân  Tổng cả năm (kg) Chia ra số lần sử dụng qua các tháng

(%)

Tháng 11 4 đến 5 6 đến 7 8 đến 9
Phân hữu cơ 20 100
Phân NPK 16-16-8 0,5 – 0,6 0 40 30 30
Phân Lân 0,5 100
Vôi 0
Rác tủ gốc 10 – 15 100

Bà con có thể thay thế NPK 16-8-16 bằng các loại khác hiện có trên thị trường nhưng phải lưu ý 2 điều: 

 • Một là tỷ lệ phối trộn của NPK phải là 2 – 1 – 2
 • Hai làm lượng nguyên chất (%) quy chuẩn phải đủ

Bên cạnh đó cũng có thể dùng thêm các hợp chất sinh học để kích thích sinh trưởng, kích thích ra hoa đậu quả nhưng không nên quá lạm dụng nó hoặc thay thế bất kỳ thao tác chăm sóc nào.

Thông thường thì chất lượng đất bao gồm cấu trúc, hàm lượng hữu cơ, độ pH cũng như các chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng sẽ thay đổi theo quá trình canh tác thực tế và các yếu tố ngoại cảnh tác động, do vậy chúng tôi khuyến cáo cứ 2 đến 3 năm cần phải lấy mẫu đi phân tích để có khuyến cáo đầu tư cụ thể và sát thực hơn.

Nguồn: Rainforest Alliance

>>>>>>>>>>>>>>>>Xem thêm: CHĂM SÓC THƯỜNG XUYÊN VÀ PHÂN BÓN CHO CÂY HỒ TIÊU KINH DOANH (TIÊU CÓ THU HOẠCH)

Rate this post
author-avatar

About Mạnh Quân

Hoà cùng xu hướng phát triển tương lai, với khát vọng ứng dụng công nghệ sinh học vào ngành nông nghiệp, công ty đã được thành lập để tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm nông nghiệp an toàn và hiệu quả, vì một nền nông nghiệp sạch và bền vững. “NUÔI CÂY LÀ NUÔI ĐẤT” – BioSacotec đang làm điều đó hằng ngày, để giúp cây trồng phát triển khoẻ mạnh và bền vững. Đó là nhiệm vụ cũng như sứ mệnh của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *