Chăm Sóc Cây Công Nghiệp

KĨ THUẬT TRỒNG MÍA CHO NĂNG SUẤT CAO

Kỹ thuật trồng mía

Ngành trồng mía chỉ có thể cho hiệu quả kinh tế cao khi hình thành những vùng chuyên canh có qui mô lớn. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người các kỹ thuật trồng mía cho năng suất cao, để mọi người có thể áp dụng và thành công.

Mía là loại cây công nghiệp khoẻ, dễ tính, không kén đất, vậy có thể trồng mía trên nhiều loại đất khác nhau, từ 70% sét đến 70% cát. Đất thích hợp nhất cho mía là những loại đất xốp, tầng canh tác sâu, có độ phì cao, giữ ẩm tốt và dễ thoát nước. Có thể trồng mía có kết quả trên cả những nơi đất sét rất nặng cũng như trên đất than bùn, đất hoàn toàn cát, đất chua mặn, đất đồi, khô hạn ít màu mỡ. Yêu cầu tối thiểu với đất trồng là có độ sâu, độ thoáng nhất định, độ PH không vượt quá giới hạn từ 4-9, độ PH thích hợp là 5,5-7,5. Độ dốc địa hình không vượt quá 15 C, đất không ngập úng thường xuyên. Những vùng đất đai bằng phẳng cơ giới vận tải tương đối thuận lợi đều có thể bố trí trồng mía. Ngoài ra người ta có thể canh tác mía ở cả những vùng gò đồi có độ dốc không lớn lắm ở vùng trung du miền núi. Tuy nhiên ở những vùng địa bàn này cần bố trí các rãnh mía theo các đường đồng mức để tránh sói mòn đất. Ngành trồng mía chỉ có thể cho hiệu quả kinh tế cao khi hình thành những vùng chuyên canh có qui mô lớn. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến mọi người các kỹ thuật trồng mía cho năng suất cao, để mọi người có thể áp dụng và thành công.
KĨ THUẬT TRỒNG MÍA CHO NĂNG SUẤT CAO

Kỹ thuật trồng mía cho năng suất cao:

Chuẩn bị đất:
Cần làm vệ sinh ruộng mía để diệt trừ cỏ dại và các mầm mống sâu bệnh, mương liếp bằng phẳng thoát nước tốt mía sẽ cho năng suất cao đặc biệt là vụ mía gốc.
Thời vụ trồng mía:
– Vụ cuối mùa mưa: trồng từ tháng 11-12 dl.
+ Thời gian sinh trưởng mía dài, cho năng suất cao và khắc phục nhược điểm mía trỗ cờ.
+ Nhược điểm mía bị hạn giai đoạn sau.
– Vụ đầu mùa mưa: trồng từ tháng 4-5 dl.
+ Đất đủ ẩm, mía sinh trưởng và phát triển thuận lợi giai đoạn sau.
+ Nhược điểm mía bị hạn giai đoạn đầu.
+ Mía thường trỗ cờ, nên chọn giống ít hoặc không trỗ cờ.
Trồng mía
Chuẩn bị hom giống:
Phải chọn hom tốt đạt các chỉ tiêu sau
+ Mỗi hom có 3 mắt mầm, mầm không quá dài.
+ Hom đạt độ lớn cần thiết (tùy theo giống)
+ Hom không mang mầm mống sâu bệnh quan trọng, không lẫn giống, sây sát hoặc quá già (nên chọn ruộng mía giống 6-7 tháng tuổi).
+ Hom chuẩn bị xong đem trồng ngay là tốt nhất.
Chỉ xử lý hoặc ngâm ủ trong trường hợp sau:
+ Một số giống mía nẩy mầm chậm.
+ Ở những vùng có mầm bệnh nấm quan trọng.
– Cách xử lý hom giống:
+ Ngâm trong nước sạch hoặc vôi 1% từ 8-24 giờ.
+ Hoặc ngâm 5-15 phút một trong các dung dịch sau:
o Sunfat đồng 1%: 1kg phèn xanh/100 lít nước
o Rovral 2-4%: 200-400gr/100 lít nước
o Benlat 2-4%: 200-400gr/100 lít nước
Lượng hom giống:
Tùy thuộc vào khoảng cách trồng:
+ Khoảng cách hàng dưới 1 m: 38.000 hom
+ Khoảng cách hàng 1-1,2m: 34.000-36.000 hom.
Khoảng cách hàng và độ sâu trồng
Khoảng cách hàng tùy thuộc vào điều kiện đất đai và chế độ canh tác:
– Khoảng cách hàng từ 0,8-1m: cho vùng trồng mía-lúa hay mía một vụ.
– Khoảng cách hàng từ 1-1,2m: cho vùng trồng mía chuyên canh.
Độ sâu tùy thuộc vào tầng đất canh tác: thường độ sâu từ 15-20 cm, rãnh rộng 20-30 cm.
Đặt hom:
– Những kiểu đặt hom phổ biến:
+ Đối với nền đất ẩm khi đặt hom nên ấn nhẹ cho lún xuống nửa thân hom để giữ ẩm cho mầm và rễ phát triển.
+ Đối với nền đất khô đặt hom đến đâu lấp đất ngay đến đó không để phơi hom. Đất lấp có độ dày khoảng 3-5 cm để cố định hom và giữ ẩm
Bón phân: cho 1 ha mía (10.000 m2)
+ Phân hữu cơ vi sinh nhà nông PB : 10-20 tấn/ha
+ Vôi: 0,5-1 tấn/ha (khi đất có pH=4-5)
+ Phân hóa học:
Mùa vụ N (kg) P205 (kg) K20 (kg)
Mía tơ 175-200 90-120 150-200
Mía gốc 200-230 100-135 170-230
Quy ra dạng thương phẩm:
Công thức 1 Công thức 2
Urê : 380-435 kg Urê: 300-350 kg
Super lân : 450-600 kg DAP : 200-250 kg
Kali : 250 – 300 kg Kali : 250-300 kg
Cách bón: mía tơ
– Bón toàn bộ vôi trước khi làm đất
– Bón lót: toàn bộ phân hữu cơ vi sinh nhà nông PB , super lân hoặc ½ kg ADP và 1/3 kg kali.
– Bón thúc 1 (1tháng sau khi trồng): bón ½ kg DAP còn lại, ½ kg Urê và 1/3 kg kali.
– Bón thúc 2 (3 tháng sau khi trồng): bón ½ kg Urê và 1/3 kg kali còn lại.
 phan huu co vi sinh ga co do thumb 2
Phân hữu vi sinh Gà Cồ Đỏ

Chăm sóc cho mía:

a) Trồng dặm: sau khi trồng 25-30 ngày nếu trên hàng có khoảng trống 50 cm trở lên thì bứng nơi trồng dày hoặc hom giâm sẵn dự phòng trồng dặm lại ngay.
b) Làm cỏ: ở thời kỳ cây con, mía thường bị cỏ dại lấn át, cần phải tiến hành làm cỏ sớm.
+ Đối với diện tích trồng ít nên làm thủ công lúc mía được 1-1,5 tháng.
+ Đối với diện tích trồng nhiều nên sử dụng thuốc trừ cỏ lúc mới đặt hom. Có thể sử dụng Sencor 70 WP (0,75 kg/ha) hoặc Gesapax 500DD (4-5 lít/ha).
c) Vô chân: kết hợp với các lần bón phân làm cỏ.
+ Lần 1: vun nhẹ vào gốc khi mía 7-8 lá (30-5 ngày) hoặc xới xáo để phá váng làm cho đất tơi xốp để giữ ẩm, mía ra rễ tốt.
+ Lần 2: vun khi mía đẻ nhảy chồi rộ (60-70 ngày), bóc lá vun cao 10 cm khống chế chồi muộn.
+ Lần 3: vun khi mía 3-4 lóng (100-120 ngày) lên vồng cao 20-25 cm kết hợp thúc phân lân 2.
d) Tưới nước: mía là cây cần nước nhưng sợ úng.
+ Nếu trồng đầu mùa khô, cần tưới giữ ẩm giai đoạn cây con để mía nhảy chồi tốt (sau đặt hom mía đến 1,5 tháng tuổi).
+ Trồng đầu mùa mưa cần đào rãnh thoát nước để tránh bị thối hom.
e) Đánh lá: có thể chia làm 2 lần đánh lá
+ Lần 1: lúc mía được 3-3,5 tháng tuổi
+ Lần 2: lúc mía được 6-7 tháng tuổi
Chú ý: Đối với mía giống không cần đánh lá chỉ dọn sạch lá chân lúc vô chân.
Phòng trừ sâu bệnh:
Đây là một số giống mới kháng một số loại sâu bệnh quan trọng tương đối mạnh, chỉ lưu ý một số loại sâu đục thân, dế phá hoại ở giai đoạn cây con nên rãi Basudin 10H (10-15 kg/ha) theo rãnh lúc đặt hom hoặc vào ngọn mía ở giai đoạn nhảy chồi để hạn chế sâu đục thân ngọn mía.
Thu hoạch: thu hoạch đúng thời gian chín của mía là tốt nhất (khoảng 11-12 tháng tuổi).
+ Quan sát thân mía trở nên bóng sậm, ít phấn, lá khô nhiều. Đo độ ngọt ở gốc và ngọn không chênh lệch là thu hoạch được.
+ Dùng dao thật bén chặt sát gốc tất cả các cây để sau ruộng tái sinh đều hơn.
+ Thu hoạch đến đâu vận chuyển ép đường đến đó, để lâu quá 2 ngày lượng đường sẽ giảm.
Vụ mía lưu gốc:
Sau khi thu hoạch xong, dọn vệ sinh ruộng mía và xử lý mía gốc ngay.
+ Dùng cuốc thật bén cuốc ngang phần trên cùng những cây chết khô, những mầm non chưa chặt chỉ để lại phần gốc cần thiết ở phía dưới có chứa từ 3-5 mầm ẩn là đủ.
+ Ngoài ra có thể dùng cuốc xã hai bên gốc mía theo chiều dài hàng mía để làm đứt các rễ già và các hàng mía đâm ra ngoài để cho mía mọc thẳng đều sau đó bón phân, lấp đất lại.
+ Khi mầm gốc mọc đều nên kiểm tra xem chỗ bị thưa hoặc chết thì trồng dặm lại cho đủ mật độ.
+ Sau đó tiến hành các bước còn lại như vụ trồng mía tơ. Lượng phân bón có thể tăng thêm 15%. Mía vụ gốc có thể tiết kiệm 30% chi phí và năng suất tăng 15-20% so với vụ mía tơ.
map biosacotec
PHÂN BÓN HỮU CƠ BIOSACOTEC
Thuộc sở hữu của Công ty CPĐT CÔNG NGHỆ SẠCH SACOTEC, chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ thắc mắc cũng như phàn nàn của khách hàng về sản phẩm - dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
HỒ CHÍ MINH

💻Website: biosacotec.com
☎️Điện thoại: 0379 399 843 - 0888 450 606
🌎Địa chỉ: 52A đường Hùng Vương, tổ 08 khu phố La Vân, T.T Ngãi Giao, H. Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

0379 399 843
3.5/5 - (4 bình chọn)
author-avatar

About Mạnh Quân

Xin chào tôi là Mạnh Quân giám đốc Sacotec , chúng tôi đang tập trung vào mảng chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ sinh học, xu hướng phát triển tất yếu hiện nay. Đi kèm đó là việc phân phối cực kỳ đa dạng các sản phẩm hữu cơ trong và ngoài nước với giá tốt nhất như phân tảo bón lá, phân gà vi sinh, phân đạm cá, chế phẩm sinh học...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *