Chăm Sóc Cây Công Nghiệp

KỸ THUẬT BÓN PHÂN CHO CÂY CÀ PHÊ

Phân bón cho cây cafe

Với sản lượng cafe nhất nhì thế giới cây cafe là nguồn thu quan trọng với đất nước và mỗi bà con, do đó kỹ thuật bón phân cho cây cafe cho năng suất cao đã và đang là chủ đề được bà con quan tâm

Đặc điểm sinh thái.

 • Cây cà phê có nguồn gốc từ châu phi và được đưa vào Việt Nam năm 1857 và đến nay nó diện tích, năng suất và sản lượng cà phê của nước ta đã gần như đứng đầu trên toàn thế giới. Sau đây Sacotec giới thiệu 1 chút về cây cafe để bà con nắm rõ hơn.
 • Bộ rễ của cà phê có 3 loại rễ cọc, rẽ trụ và rễ con. Sự phát triển của bộ rễ cà phê phụ thuộc vào loại đất canh tác, giống cà phê, quy trình và lượng phân bón, nước tưới và hình thức canh tác. Cây phát triển được chủ yếu nhờ vào bộ rễ cọc, ta có thể cắt tỉa bớt lượng rễ con ở gần mặt đất thì quá trình sinh trưởng của cây không bị ảnh hưởng nhưng nếu rễ cọc của cây bị gãy hoặc bị xoắn lại thì cây sẽ chết hoặc không phát triển được.
 • Cây cà phê bắt đầu ra hoa vào năm thứ 3 sau khi trồng, nhưng nếu được chăm sóc kỹ lưỡng năm thứ 2 có thể đã cho quả thu hoạch ( thu bói). Tuy nhiên bà con nên khai thác vào năm thứ 3 để tập trung phát triển cây tốt hơn.
 • Quá trình hình thành hạt cà phê trải qua 5 giai đoạn:

+ Giai đoạn đầu đinh: bắt đầu từ khi hoa nở đến 2 tháng sau khi hoa nở.
+ Giai đoạn tăng nhanh vỏ và thể tích quả:
+ Giai đoạn hình thành hạt
+ Giai đoạn tích lũy chất khô.
+ Giai đoạn quả chín.

 • Cây cà phê có tỉ lệ rụng quả cao. Nếu thời kỳ đầu quả rụng do quá trình thụ phấn kém, sâu bệnh hoặc do thời tiết. Nhưng quá trình rụng quả vào thời kỳ giữa và thời kỳ cuối là do mất cân bằng chất dinh dưỡng hoặc thiếu hụt chất dinh dưỡng. điều này đồng nghĩa với việc cách bón phân và lượng phân bón cho cây chưa đạt yêu cầu.

Nhu cầu  dinh dưỡng và điều kiện phát triển

Điều kiện phát triển

 • Điều kiện đất đai:
 • Cây cà phê phát triển tốt trên nhiều loại đất khác nhau như: đất nâu đỏ, nâu vàng, đất bazan ….nhưng nó thích hợp nhất là đât bazan của Tây Nguyên. Trồng trên vùng đất này cay cà phê phát triển tốt, năng suất cao.
 • Độ dày tầng đất là yếu tố quan trọng nhất đối với phát triển cay cà phê, nó ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Độ dày tầng đất phải trên 0.7m
 • Cây cà phê thích hợp trồng trên đất có thành phần cơ giới trung bình hoặc hơi nặng ( đất thịt hoặc đất sét), có độ tơi xốp, giữ ẩm và thoát nước tốt.
 • Độ pH của đất thích hợp cho việc trồng cà phê là 4,5 – 5. Đất có độ mùn cao và nhiều chất dinh dưỡng thì cây phát triển tốt.
 • Điều kiện khí hậu: Khí hậu thích hợp nhất cho cây cà phê là nơi có 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thích hợp cho sự phát triển của thân, lá cành, rễ và quả. Mùa khô là sự phát triển của tượng hoa và hoa, nở hoa và kết quả.

Nhu cầu dinh dưỡng.

Vào mùa mưa cây cà phê sinh trưởng và phát triển mạnh vì vậy chúng ta nên bón phân vào giai đoạn này ( 85-90%0. Nhu cầu dinh dưỡng của cà phê rất cao, nhiều nhất là đạm và kali, nhu cầu này phụ thuộc vào giống và điệu kiện khí hậu đất đai nơi trồng cà phê. Để có 1 tấn cà phê nhân chúng ta phải bón trung bình 34.2 kgN + 6.1 kg P2O5+ 47 kh K2O + 4.1 kg MgO + 4.3 kg CaO ngoài ra còn có thêm các nguyên tố vi lượng khác.

Kỹ thuật chăm sóc và bón phân cho cây cà phê.

1. Thời kỳ nuôi cây đến cây trưởng thành.

STT Thời gian bón phân Loại phân bón Liều lượng Tổng số lượng phân bón
1 Bón lót Eco Hydro Fish: 5 lit Eco Fish Bloom: 6 kg Tỉ lệ pha: 1/400 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc. Eco Hydro Fish:
33 lít 
Eco Fish Bloom: 12 kg 
Eco Nereo Kelp:
15 lít 
Eco Hydro Shrimp:
10.5 lít
2 1 ngày sau Eco Nereo Kelp: 2,5 lít
Eco Hydro Shrimp: 1,5 lít
Tỉ lệ pha: 1/600 Phun thân, lá từ 1 – 3 lít/cây.
3  10 ngày sau Eco Hydro Fish: 7 lít Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
4 11 ngày sau Eco Nereo Kelp: 2,5 lít
Eco Hydro Shrimp: 1,5 lít
Tỉ lệ pha: 1/800 Phun thân, lá từ 1 – 3 lít/cây.
5 20 ngày sau Eco Hydro Fish: 7 lít
Eco Fish Bloom: 6 kg
Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
6 21 ngày sau Eco Nereo Kelp: 2,5 lít
Eco Hydro Shrimp: 1,5 lít
Tỉ lệ pha: 1/800 Phun thân, lá từ 1 – 3 lít/cây.
7 30 ngày sau Eco Nereo Kelp: 2,5 lít
Eco Hydro Shrimp: 1,5 lít
Tỉ lệ pha: 1/1000 Phun thân, lá từ 1 – 3 lít/cây.
8 40 ngày sau Eco Nereo Kelp: 2,5 lít
Eco Hydro Shrimp: 1,5 lít
Tỉ lệ pha: 1/1000 Phun thân, lá từ 1 – 3 lít/cây.
9  50 ngày sau Eco Hydro Fish: 7 lít Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
10 60 ngày sau Eco Hydro Fish: 7 lít
Eco Hydro Shrimp: 1,5 lít
Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
11 80 ngày sau Eco Nereo Kelp: 2,5 lít
Eco Hydro Shrimp: 1,5 lít
Tỉ lệ pha: 1/1000 Phun thân, lá từ 1 – 3 lít/cây.

 

2. Thời kỳ ra bông, kết trái.

 

STT Thời gian bón phân  Loại phân bón Liều lượng Tổng số lượng phân bón
1 Sau khi đậu trái Eco Hydro Fish: 5lit Eco Fish Bloom: 6 kg Tỉ lệ pha: 1/400 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc. Eco Hydro Fish:
47 lít 
Eco Fish Bloom:
6 kg 
Eco Nereo Kelp:
2,5 lít 
Eco Hydro Shrimp:
3 lít
2 10 ngày sau khi đậu trái Eco Hydro Fish: 7 lít Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
3 20 ngày sau khi đậu trái Eco Nereo Kelp: 2,5 lít
Eco Hydro Shrimp: 1,5 lít
Tỉ lệ pha: 1/800 Phun thân,lá,trái từ 1 – 3 lít/cây.
4 30 ngày sau khi đậu trái Eco Nereo Kelp: 2,5 lít
Eco Hydro Shrimp: 1,5 lít
Tỉ lệ pha: 1/400 Phun thân,lá,trái từ 1 – 3 lít/cây.
5 40 ngày sau khi đậu trái Eco Hydro Fish: 7 lít Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
6 60 ngày sau khi đậu trái Eco Hydro Fish: 7 lít Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
7 80 ngày sau khi đậu trái Eco Hydro Fish: 7 lít Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
8 100 ngày sau khi đậu trái Eco Hydro Fish: 7 lít Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
9 120 ngày sau khi đậu trái Eco Hydro Fish: 7 lít Tỉ lệ pha: 1/600 Tưới gốc từ 1 – 4 lít/gốc.
10 140 ngày sau khi đậu trái Eco Nereo Kelp: 3,5 lít Tỉ lệ pha: 1/1000 Phun thân,lá,trái từ 1 – 3 lít/cây.
11 160 ngày sau khi đậu trái Eco Nereo Kelp: 3,5 lít Tỉ lệ pha: 1/1000 Phun thân,lá,trái từ 1 – 3 lít/cây.
12 180 Ngày sau khi đậu trái Eco Nereo Kelp: 3,5 lít Tỉ lệ pha: 1/1000 Phun thân,lá,trái từ 1 – 3 lít/cây.

 

BỘ SẢN PHẨM ECO NUTRIENTS

Quy cách sử dụng và bảo quản phân bón hữu cơ sinh học Eco Nutrients

quy cach su dung eco

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình sử dụng cũng như vướng mắc để tăng năng suất tối đa cho cây cafe đạt hiệu quả lâu dài có thể liên hệ  Sacotec!

map biosacotec
PHÂN BÓN HỮU CƠ BIOSACOTEC
Thuộc sở hữu của Công ty CPĐT CÔNG NGHỆ SẠCH SACOTEC, chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ thắc mắc cũng như phàn nàn của khách hàng về sản phẩm - dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
HỒ CHÍ MINH

💻Website: biosacotec.com
☎️Điện thoại: 0379 399 843 - 0888 450 606
🌎Địa chỉ: 52A đường Hùng Vương, tổ 08 khu phố La Vân, T.T Ngãi Giao, H. Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

0379 399 843
Rate this post
author-avatar

About Mạnh Quân

Xin chào tôi là Mạnh Quân giám đốc Sacotec , chúng tôi đang tập trung vào mảng chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ sinh học, xu hướng phát triển tất yếu hiện nay. Đi kèm đó là việc phân phối cực kỳ đa dạng các sản phẩm hữu cơ trong và ngoài nước với giá tốt nhất như phân tảo bón lá, phân gà vi sinh, phân đạm cá, chế phẩm sinh học...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *